data kwaliteit meten en verbeteren

De data kwaliteit meten en verbeteren doe je zo; handig stappenplan

Data speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven, en ook in de bedrijfsprocessen. Maar helemaal probleemloos is onze relatie met data niet. Wie zich bezig houdt met automatisering weet dat er in elk project wel een probleem naar voren komt. Vaak heeft dat te maken met de manier waarop systemen met elkaar samenwerken. Als één systeem foutieve of onbetrouwbare data levert, kan dat het hele proces onbetrouwbaar maken. Om dat te voorkomen, kunnen we de “data quality”, de kwaliteit van de data, meten en verbeteren. Het gaat dan om vragen als: zijn de gegevens waarmee wordt gewerkt actueel, volledig en consequent? En sluiten de systemen goed op elkaar aan? Hier schetsen we een stappenplan dat je kunt volgen om de data kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Stappenplan voor het verbeteren van de datakwaliteit

Als je de kwaliteit van data in de organisatie wil verbeteren, moet je het hele proces goed inrichten. Dat betekent dat je niet alleen in kaart brengt waar het misgaat, maar ook hoe je zo om kunt gaan met data dat je voorkomt dat er fouten in kunnen sluipen.

Stap #1: Gebruik tools om de kwaliteit van data te meten

Het controleren van de datakwaliteit doe je natuurlijk niet handmatig: daar gebruik je tools voor. Aan de hand van data profiling tools en data cleaning tools detecteer je data van lage kwaliteit, en kun je indien nodig databases opschonen. Deze stap is noodzakelijk als je de datakwaliteit wilt gaan verbeteren.

Stap #2: Breng structuur aan in de data

Om de datakwaliteit in de organisatie op een hoger niveau te krijgen, moet je allereerst zorgen dat er een aantal afspraken worden gemaakt over de manier waarop databases zijn ingericht en waarop data geregistreerd wordt. Als iedereen dezelfde werkwijze hanteert, krijg je vanzelf meer eenduidige data – data van hogere kwaliteit.

Stap #3: Verhelp fouten en vul missende gegevens aan

Nadat er afspraken zijn gemaakt over de structuur van de data, kun je de huidige databases controleren. Door fouten op te lossen, dubbelingen weg te halen en ontbrekende gegevens aan te vullen, creëer je een opgeschoond bestand. Vanuit deze schone lei kun je verder werken.

Stap #4: Heldere afspraken rondom datakwaliteit

Zeker in een bedrijf waarin veel databases worden gebruikt, is het belangrijk om afspraken te maken. Welke data is leidend, en wie mag die beheren? Hoe controleer je de data, en wie krijgt toegang tot de centrale database? Door heldere afspraken te maken houd je de kwaliteit van de data hoog.

Een hoge DQ werkt beter en veiliger

Met een hogere datakwaliteit verbeter je de manier waarop een bedrijf met datasystemen kan werken. Heldere afspraken over hoe om te gaan met data zijn bovendien belangrijk voor privacy en veiligheid. Goed omgaan met data heeft zo zijn weerslag op de hele organisatie.